ขนาดตัวอักษร |    
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามภาค
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามภาค

Data source cannot be displayed.
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามภาค
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e13a508d-ae21-411e-ab80-012168d9aa9e
วันที่สร้าง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล สถิติทางการ , สังคมและสวัสดิการ
ป้ายกำกับ ภาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ อัตราการตาย
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ contact@dga.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อัตราตายสาเหตุจากภายนอกอื่นๆทั้งหมด
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราการตายเด็กตํ่ากว่า 1 ปี ต่อเกิดมีชีพ 1,000 คน จำแนกเพศหญิง (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
อัตราการตายเด็กต่ำกว่า 1ปี ต่อเกิดมีชีพต่อ 1,000 คน เพศชาย (เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv