ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ขั้น 1-3 และ Advanced-HA
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA และ A-HA

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ขั้น 1-3 และ Advanced-HA
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b43b9df2-205b-4e4c-babe-96d7f361e5a2
วันที่สร้างชุดข้อมูล 19 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ A-HA มาตรฐาน สถานะการรับรอง HA สถานะการรับรอง HA และ A-HA สถิติการรับรอง
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
อีเมลผู้ติดต่อ wiyawan@ha.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 สิงหาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA ของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. รายชื่อศูนย์บริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 สิงหาคม 2564  
csv
มาตรฐานการประเมินและรับรองประเภทต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 30 ธันวาคม 2563  
pdf