โครงการเยี่ยมประเมินและรับรอง สำนักประเมินและรับรอง ปี 2564 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
โครงการเยี่ยมประเมินและรับรอง สำนักประเมินและรับรอง ปี 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0203 แผนดำเนินงานโครงการประจำปี

Data source cannot be displayed.
โครงการเยี่ยมประเมินและรับรอง สำนักประเมินและรับรอง ปี 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c40b54a4-1b71-4162-aa83-9251efab9811
คำสำคัญ ประเมินและรับรอง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 5 กันยายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารโครงการเยี่ยมประเมิน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
อีเมลผู้ติดต่อ rungthipwan@ha.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา แผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2564 (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต อื่นๆ
open
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-07-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-09-30
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง