ขนาดตัวอักษร |    
Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

BCP63 strategy_map_สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน

Data source cannot be displayed.
Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล abd39213-68ca-488b-a0da-8202fe320226
คำสำคัญ Strategy Map การบริหารความพร้อม สภาวะวิกฤต แผนดำเนินธุรกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 11 พฤษภาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสาร Strategy Map
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน ,สำนักพัฒนาองค์กร
อีเมลผู้ติดต่อ torranong@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
การบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สรพ.
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?CategoryID=53
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-04-19
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง