ขนาดตัวอักษร |    
ทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชื่อ-สกุลผู้เยี่ยมสำรวจและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ตามบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เยี่ยมสำรวจ คือ บุคคลที่สถาบันแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถาบันให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสถาบันในการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA

Data source cannot be displayed.
ทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4f152eba-c53d-42fa-9177-1225ca6cfcf4
คำสำคัญ การรับรองHA ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ผู้เยี่ยมสำรวจHA
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
อีเมลผู้ติดต่อ nualpan@ha.or.th
วัตถุประสงค์
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
  • อื่นๆ
เพื่อเป็นทะเบียนของผู้เยี่ยมสำรวจสถาบันและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ha.or.th/TH/HAISurveyor/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2018-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-04-19
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง