ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผู้บริหารและกรรมการบริหาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้บริหารและกรรมการบริหาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล bc68f857-37ed-402a-90f5-b6dffc2f451d
คำสำคัญ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารผู้บริหารและกรรมการบริหาร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและวิเทศสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ duangtip@ha.or.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
การเปิดเผยข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา เอกสารการรับรองเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สรพ.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-05-07
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-04-08
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง