ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

สถิติรายงาน COVID-19 ประจำวัน : Data Visualization

รายงาน COVID-19 ประจำวัน

สถิติจังหวัดที่เริ่มพบว่าตัวเองป่วย

สถิติจังหวัดที่รักษาตัว

สถิติสัญชาติของผู้ติดเชื้อ

สถิติสถานะการกักตัว