เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2558 รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ เดือนมกราคม

รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ประจำเดือน
เป็นข้อมูลจากการรับจดทะเบียนนิติบุคคลที่สำนักงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- เลขทะเบียน 13 หลัก
- ชื่อนิติบุคคล
- วันที่จดทะเบียน
- ทุนจดทะเบียน
- รายละเอียดวัตถุประสงค์
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

#นิติบุคคล
 
#จดทะเบียน
 
#จัดตั้งใหม่
 
#ประจาเดือน มกราคม 2558


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
ffe0737c-e9d9-40be-89bb-46d2a109b383
วันเพิ่มข้อมูล:
4 สิงหาคม 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ:
ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
28 สิงหาคม 2561