คมนาคม และโลจิสติกส์

ปริมาณการเดินทาง ปี2560

ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)


#VKT
 
#ปริมาณการเดินทาง


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
15aeaf83-23a0-4022-91f3-1ba952c19a26
วันเพิ่มข้อมูล:
30 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
คมนาคม และโลจิสติกส์
ป้ายกำกับ:
ชื่อผู้ติดต่อ:
นางสาวกรสุชา ปาลศิริ
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
19 เมษายน 2561