เอกสารเผยแพร่

 • 30 พฤศจิกายน 2558

  แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค
  [ .pdf ]
 • 30 พฤศจิกายน 2558

  แบบฟอร์มMetadata
  [ .xlsx ]
 • 30 พฤศจิกายน 2558

  Open Data Handbook
  [ .pdf ]
 • 30 พฤศจิกายน 2558

  คู่มือการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th
  [ .pdf ]