ข้อมูลพิกัด LAT/LONG ที่ตั้งตำบล

ลิขสิทธิ์: DGA Open Government License  
ผู้จัดทำข้อมูล: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)   
คะแนนการเปิดเผย: ★★☆☆☆ คำอธิบายคะแนนการเปิดเผย
★★★★★  เชื่อมโยงข้อมูลได้ และมีคำอธิบายรูปแบบข้อมูลในส่วนที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน (ตย. RDF)
★★★★☆  สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ (ตย. RDF)
★★★☆☆  ข้อมูลมีโครงสร้างและอยู่ในรูปแบบข้อมูลเปิด (ตย. CSV)
★★☆☆☆  ข้อมูลมีโครงสร้างแต่อยู่ในรูปแบบเฉพาะ (ตย. Excel)
★☆☆☆☆  ข้อมูลไม่มีโครงสร้าง (ตย. pdf)
☆☆☆☆☆  ไม่เข้าเกณฑ์ หรือเป็นข้อมูลไม่เปิดเผย

วันที่อัพเดทคะแนน: 11 มกราคม 2561
  
คะแนนความนิยม:  ( 7 โหวต )  
จำนวนการเข้าชม 98070 ครั้ง

ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด
(ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง


#ตำบล


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
c6d42e1b-3219-47e1-b6b7-dfe914f27910
วันเพิ่มข้อมูล:
21 กุมภาพันธ์ 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
แผนที่
ป้ายกำกับ:
ชื่อผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
11 มกราคม 2561