กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม

ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน - ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน และ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก

Dataset on ASEAN Member' Legislation and ASEAN Legal Instruments Database


#ตราสารทางกฎหมาย
 
#ประเทศในกลุ่มอาเซียน


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
6ee683e9-7ad0-4d12-b82a-118b3a789a25
วันเพิ่มข้อมูล:
5 กันยายน 2557
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
ชื่อผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
11 มกราคม 2561