งบประมาณ และการใช้จ่ายของภาครัฐ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ แยกเป็นรายเดือน ต.ค.57

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในรอบเดือนนั้นๆ(เฉพาะที่มีการลงนามในสัญญา)


#การจัดซื้อจัดจ้าง


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
a4638ea2-3813-4679-9bbf-b013f7519809
วันเพิ่มข้อมูล:
8 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
งบประมาณ และการใช้จ่ายของภาครัฐ
ชื่อผู้ติดต่อ:
คุณณิติญาภรณ์ อิ่มใจ/สำนักมาตราฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
ขอบเขตเชิงเวลา:
8 กันยายน 2558 ถึง 8 ตุลาคม 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
23 กันยายน 2558