การเมือง และการปกครอง

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2554

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี พ.ศ. 2554


#เลิอกตั้ง
 
#ใช้สิทธิ์
 
#ผู้สมัคร
 
#ผลคะแนน
 
#สรรหา
 
#นอกเขต
 
#นอกราชอาณาจักร
 
#ส.ส.
 
#สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
#ส.ส.
 
#สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
#ส.ส.
 
#สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
5f27a093-15cb-416f-a9e0-45ae87a61a19
วันเพิ่มข้อมูล:
25 พฤษภาคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
การเมือง และการปกครอง
ชื่อผู้ติดต่อ:
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
8 มกราคม 2561