การเมือง และการปกครอง

รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนองค์การอิสระรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน,องค์การอิสระ,รัฐวิสาหกิจ


#รายชื่อหน่วยงานของรัฐ
 
#องค์การมหาชน
 
#องค์การอิสระ
 
#รัฐวิสาหกิจ


คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล
9a353d99-b640-4448-a4c2-471767d37211
วันเพิ่มข้อมูล:
9 กันยายน 2558
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์:
Thailand
หมวดหมู่:
การเมือง และการปกครอง
ชื่อผู้ติดต่อ:
ปิยะมาศ คดโมก
อีเมลผู้ติดต่อ:
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล:
Public
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล:
-
ความถี่ในการปรับปรุง:
Not updated(historical only)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:
8 มกราคม 2561