เอกสารเผยแพร่

 • 30 พฤศจิกายน 2558

  แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิค
  [ .pdf ]
 • 30 พฤศจิกายน 2558

  Open Data Handbook
  [ .pdf ]
 • 4 กรกฎาคม 2561

  คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)
  [ .xlsx ]
 • 4 กรกฎาคม 2561

  คู่มือการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บน data.go.th
  [ .pdf ]
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562

  API Manual
  [ .pdf ]