ผลสำรวจ Open Data Barometer 2016

โดย pimluck.klangwichit เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560


ผลสำรวจ Open Data Barometer (opendatabarometer.org) เป็นโครงการที่ร่วมกันจัดทำขึ้นระหว่าง  World Wide Web Foundation’s  และ Open Data for Development (OD4D) ทำหน้าที่ในการประเมินและจัดอันกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการปรับปรุงระเบียบวิธีการอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจเกี่ยวกับการดำเนินเปิดข้อมูลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ ผลกระทบ (impact) ของ Open Data ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ และภาคประชาสังคม ปัจจุบันยังเป็นผลสำรวจของปี 2016 เช่นกัน โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 53 จาก 115 ประเทศทั่วโลก